Loading...

Athens Ohio Ki Aikido


Country: OHIO > USA

CHIEF INSTRUCTOR Koichi Kashiwaya / Stan Haehl
Affiliation of Ki Society or Federation
  • Midland Ki Federation (MKF)
  • Location 94 Columbus Rd. Athens, Ohio 45701 USA
    Webpage site address http://athens-ki-aikido.net/