Loading...

Belarus Ki-Aikido Society(Masherova pr)


Country: BELARUS

CHIEF INSTRUCTOR Olexandr Shavrytskyy
Affiliation of Ki Society or Federation
  • EERKAF
  • Location Masherova pr., 76/a Minsk Belarus 220035
    Webpage site address http://ki-aikido.by/