Loading...

Belarus Ki-Aikido Society(Storozhevskaya st)


Country: BELARUS

CHIEF INSTRUCTOR Yury Huk
Affiliation of Ki Society or Federation
  • EERKAF
  • Location Storozhevskaya st., 8 Minsk Belarus 220002
    Webpage site address http://ki-aikido.by/