Loading...

Ki-Aikidoschool Torii (Krefeld)


Country: GERMANY

CHIEF INSTRUCTOR Christel Buchloh
Affiliation of Ki Society or Federation
  • Netherlands Ki Society
  • Location Krefeld
    Webpage site address http://www.ki-aikidoschool-torii.nl