Loading...

Western Russia Ki Society(Сhudnovskogo st, Saint-Petersbug)


Country: RUSSIA

CHIEF INSTRUCTOR Denis Shubin
Affiliation of Ki Society or Federation
  • EERKAF
  • Location Saint-Petersbug, 193312, Сhudnovskogo st., 10
    Webpage site address https://kiaikido.life/